Begär ett prisförslag för din transport

Från och med 2021 kommer all el och fjärrvärme som används i JetLogistics markverksamhet på EFHK från 100 % förnybar energi. Vår verksamhets CO2-utsläpp står för cirka 2 % av alla flygutsläpp och 0,04 % av de globala mänskliga koldioxidutsläppen.

JetLogistics har vidtagit åtgärder för att minska sin verksamhets koldioxidavtryck. Vi följer upp utsläppsnivåer årligen och optimerar vår verksamhet och våra flygplaneringsprocedurer för att minimera bränsleförbrukningen på flera olika sätt. Ytterligare information och det detaljerade miljöprogram vi följer är tillgängliga för våra partners på begäran.

FRANKLY JETFLITE som en del av FRANKLY WIHURI är ett löfte till oss själva och våra intressenter att vara trogen våra värderingar. Vårt engagemang för att tjäna vår verksamhet och våra intressenters behov styrs av värderingarna öppenhet, pålitlighet, innovativ och lönsamhet.

Som ett familjeföretag ser vi våra anställda som vår utökade familj och vill att de ska ta med sig sitt bästa jag till arbetet varje dag. Vi är dedikerade till deras hälsa, välbefinnande och karriärsutveckling.

Vi känner ansvaret att göra rätt för vår planet och se till att vår affärsverksamhet ger tillbaka mer än den tar.

Oavsett om vi arbetar på land, till sjöss eller i luften, har vi ett ansvar att se till att de resurser och material vi använder oss av, kommer in på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är engagerade i att säkerställa även rättvis behandling av alla som bidrar till produktion och distribution av våra produkter i hela vår leverantörskedja.

Dessa övertygelser styr vår resa mot en ansvarstagande tillväxt. Där Frankly Jetflite är en spegel internt och en uppmaning för dialog med omvärlden.