Begär ett prisförslag för din transport

Deflog crisis response

DEFLOG krishanteringskoncept

Vi utmärker oss i utmanande och tidskritiska projekt

DEFLOG erbjuder högt specialiserade logistiklösningar för militära och civila organisationer som verkar i kris- och militärområden. DEFLOG är ett servicekoncept av JetLogistics som kombinerar alla de bästa egenskaperna hos tre Wihuri Aviations-företagsenheter. Vi har stor erfarenhet av att komma fram till nationer i politiskt och geografiskt utmanande terräng. 

Vi kan tillhandahålla snabba och pålitliga transporttjänster för trupprotationer, medicinska evakueringar och omfattande projektfraktuppdrag. Vi är en av de mest erfarna logistikleverantörerna när det kommer till hantering av militär- och försvarsindustrin, och våra tjänster inkluderar alla transportsätt (flyg, väg, järnväg och sjö).

DEFLOG-lösningar

Trupprotationer

Vi har erfarenhet av att koordinera periodsvisa trupprotationer. Vi möjliggör kompetent, lägligt och effektivt stöd till trupperna och hanterar överföringar av trupper till insatsområdet med precision och omsorg. 

Användningsfall inkluderar värdlandsstöd (HNS), RSOM-stöd, fredsbevarande operationer av FN, internationella övningar, insatsstyrkor, inköp och material.

Medicinska evakueringar

Vi har tagit hand om tusentals patienttransporter på ambulansflyg. Vi erbjuder högkvalificerade och obegränsade medicinska evakueringar över hela världen och garanterar en obruten kedja av medicinska tjänster. Våra medicinska flyguppdrag är EURAMI-ackrediterade och redo att lyfta med kort varsel, dag som natt, 365 dagar om året. 

Användningsfall inkluderar Medevac-repatriering, intensivvårdstransporter, transporter av ECMO- och isoleringsenheter, och flygtransporter av högriskpatienter.

Projektfraktuppdrag

Vi är experter på utmanande projektfraktoperationer och har många års erfarenhet av att arbeta under exceptionella omständigheter. Vi erbjuder alla transportsätt och har åtkomst till en mängd olika flygplan, alltifrån mindre flygplan till världens största flygplan och fartyg beroende på behov. Vi skapar skräddarsydda lösningar för alla tidskritiska kriser. 

Användningsfall inkluderar t.ex. militär logistik, farligt gods, brådskande leveranser, försvarslogistik, överdimensionerad last, leveranser från dörr till dörr, och tidskritiska projekt.

Wihuri Aviation: Operatörerna bakom DEFLOG

Wihuri Aviation är en ledande leverantör av flygrelaterade tjänster i norra Europa och ingår i ett stort finskt industrikonglomerat. Gruppen består av Jetflite (privat jetoperatör), Euroflite (gruppcharteroperatör) och JetLogistics (frakt- och logistiktjänster). Tillsammans utgör dessa tjänster DEFLOG-konceptet. 

Vårt mål har varit (och är fortfarande) att säga ja till utmaningar som de flesta skulle ge upp – oavsett om det handlar om destinationen, tidtabellen eller omständigheterna. Vi har kvalifikationer som Level 2 Vendor i UNGM med godkända och registrerade flygplan.

Du kan kontakta oss 24/7

Sverige

+358 20 510 1900
sales@jetlogistics.fi

UNGM-nummer: 516966

Finland

+358 20 510 1900
sales@jetlogistics.fi

PO Box 86
01531 VANTAA
Finland

Estland

+358 20 510 1900
sales@jetlogistics.fi

Deflog Estonia
Valukoja 32/2
Tallinna 11415