Begär ett prisförslag för din transport

DGR Cargo

Farligt gods – DGR frakt

Var på den säkra sidan

Farligt gods måste förpackas och märkas korrekt för att uppfylla internationella och nationella regleringar för olika transportsätt, för att säkerställa att de transporteras på ett säkert sätt. Farligt gods förekommer i olika klasser och packgrupper (PG). Klasserna omfattar mycket farliga varor såsom explosiva och brandfarliga föremål till vardagsprodukter såsom färger, lösningsmedel och andra kemikalier. Tillsammans förklarar klassen och PG hur varorna ska hanteras under transporten. Det är här vi kommer in i bilden.

Nio klasser av farligt gods

 1. Explosiva
 2. Brandfarliga gaser
 3. Brandfarliga vätskor
 4. Brandfarliga fasta ämnen
 5. Oxiderande ämnen
 6. Giftiga och smittsamma ämnen
 7. Radioaktiva ämnen
 8. Frätande
 9. Diverse farligt gods

JetLogistics personal har stor erfarenhet av att frakta och packa farligt gods, alltifrån klass 1 sprängämnen till litiumbatterier i konsumentvaror. Vi har fraktat DGR frakt med flyg-, sjö- och vägtransport.


Få en offert för din försändelse

Tjänsteportfölj:

 • Bedömning av DGR-klass
 • Packning och märkning
 • Konsultation av relevant transportsätt
 • Transport via reguljär- eller chartertjänst 
 • Door-to-door service
 • Tull och administrativt pappersarbete

Sinnesro med rätt logistikpartner

Vi hjälper dig gärna med att se till att din försändelse är säker och följer regleringarna. Vi har en ”Klar för försändelse (Ready for carriage)”-tjänst tillgänglig för dig. Med vår tjänst behöver du inte oroa dig över att dina försändelser stoppas på grund av felaktig packning eller märkning, och vi kan även hantera all dokumentation (t.ex. farligt godsdeklaration) och administrativt pappersarbete åt dig.

Om du tvivlar på hur du ska gå vidare med din försändelse så uppmuntrar vi dig till att kontakta oss för en smidig och säker leverans av dina varor. Din försändelse är säker hos oss!