Begär ett prisförslag för din transport

När du behöver fokusera dina resurser och ansträngningar på din kärnverksamhet finns vi här för dig. Utöver att hantera individuella logistikoperationer och ta hand om spedition kan vi även hantera hela logistikkedjan åt dig. Du kan välja mellan delvis och total outsourcing, servicenivån kommer vi överens om tillsammans med dig. 

Flexibel servicenivå

Vi begränsar inte dina val utan baserar alltid våra tjänster på dina behov. Oavsett om du behöver en strategisk partner för hantering av allt eller endast outsourcing av vissa delar så är vi din logistikpartner.

Outsourcing av en del – eller allt

Inom tredjepartslogistik (3PL) kan man välja outsourcing av en del av leveranskedjan till oss eller allt. Eftersom en 3PL är en leverantör av logistiktjänster skulle vi kontrollera och hantera materialflöden eller relaterade aktiviteter åt dig. Outsourcing väljs oftast för aktiviteter som är rutinmässiga för kundens verksamhet såsom organisering av transport och lagring.

Strategiskt partnerskap

Vi kan även skapa ett mer strategiskt partnerskap där vi erbjuder mer kompletta lösningar för dina logistikbehov. I ett strategiskt partnerskap ansvarar vi för att hanteringen och utvecklingen av all logistik.  Till och med över branschgränser.

Vi tillhandahåller logistiktjänster genom hela din försörjningskedja genom att kombinera och samordna tjänster, tjänsteleverantörer, kunskap och teknik. Denna typ av partnerskap kallas ofta 4PL (fjärdepartslogistik) eller den nyare termen: 5PL, eller femtepartslogistikleverantör. femtepartslogistik är ofta relaterad till e-handel och har under senare år varit den mest populära logistiktjänsten för det.

Delvis eller helt – valet är alltid ditt

Om du vill diskutera mer om logistik som en tjänst så är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer tillsammans att gå igenom dina specifika behov och vilken nivå av outsourcing som passar dina behov bäst. 

Vi är JetLogistics, företaget för alla dina last- och logistikbehov. När du använder våra tjänster frigör du värdefulla resurser för din vardagliga kärnverksamhet.

Vi finns här för dig.